Bào tử lợi khuẩn Bambio

Bào tử lợi khuẩn Bambio

 • Hỗ trợ chống táo bón, giảm triệu chứng táo bón, chướng bụng, đầy hơi
 • Bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử giúp phòng ngừa loạn khuẩn
 • Kích thích tiêu hóa, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng giúp trẻ ăn ngon miệng
Bào tử lợi khuẩn Bambio

Bào tử lợi khuẩn Bambio

 • Hỗ trợ chống táo bón, giảm triệu chứng táo bón, chướng bụng, đầy hơi
 • Bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử giúp phòng ngừa loạn khuẩn
 • Kích thích tiêu hóa, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng giúp trẻ ăn ngon miệng
Bào tử lợi khuẩn Bambio

Bào tử lợi khuẩn Bambio

 • Hỗ trợ chống táo bón, giảm triệu chứng táo bón, chướng bụng, đầy hơi
 • Bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử giúp phòng ngừa loạn khuẩn
 • Kích thích tiêu hóa, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng giúp trẻ ăn ngon miệng
Bào tử lợi khuẩn Bambio

Bào tử lợi khuẩn Bambio

 • Hỗ trợ chống táo bón, giảm triệu chứng táo bón, chướng bụng, đầy hơi
 • Bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử giúp phòng ngừa loạn khuẩn
 • Kích thích tiêu hóa, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng giúp trẻ ăn ngon miệng
Bào tử lợi khuẩn Bambio

Bào tử lợi khuẩn Bambio

 • Hỗ trợ chống táo bón, giảm triệu chứng táo bón, chướng bụng, đầy hơi
 • Bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử giúp phòng ngừa loạn khuẩn
 • Kích thích tiêu hóa, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng giúp trẻ ăn ngon miệng
Bào tử lợi khuẩn Bambio

Bào tử lợi khuẩn Bambio

 • Hỗ trợ chống táo bón, giảm triệu chứng táo bón, chướng bụng, đầy hơi
 • Bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử giúp phòng ngừa loạn khuẩn
 • Kích thích tiêu hóa, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng giúp trẻ ăn ngon miệng